รับพิมพ์บัตรโรงแรม

รับพิมพ์บัตรโรงแรม หรือ Hotel Card บัตรไว้สำหรับเข้า-ออกห้องพัก
บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จำกัด เราจำหน่ายบัตรสมาร์ทการ์ด (RFID Smart Card) เพื่อใช้ในการเปิดประตูห้องพักของทางโรงแรม พร้อมรับพิมพ์บัตรตามรูปแบบของทางโรงแรม ด้วยระบบ Offset 4 สีสวยงาม 

สำหรับ Lock Brand List ที่ใช้กับบัตรของเราได้มีดังนี้

 • Betech
 • Salto
 • Bonwin
 • EPS Classic
 • SOM Classic
 • HAFELE
 • Tengo 
 • HANDLES
 • TSS
 • BELINE
 • ONITY
 • Securelox
 • HID26
 • HID35
 • KERI K
 • KANTECH
 • HUNELOCK
 • LOPROX
 • Ving New (F08)
 • Ving New (Ultralight EV1) 
 • Old Ving (Ultralight EV1)
 • Ving 4K
 • ACCU
 • MIWA
 • WOLFER
 • LOCCA
 • SAFLOCK
 • ADEL
 • Tecage
 • KABA
 • HID30
 • ORBITA
 • PYRAMID
 • AWID
 • INDALA
 • PARADOX
ติดต่อพนักงานขาย เพื่อนำบัตรมาทดลองกับระบบ Key Card ในโรงแรมของท่าน 
Tel.02-136-9171-4, Line@ : @smartidentify 
E-mail : pattharawan@smartiden.com หรือ warittha@smartiden.com
Visitors: 4,259