รับพิมพ์บัตร Thermal

รับพิมพ์บัตรระบบ Thermal Printing 

งานพิมพ์บัตรแบบ thermal printing เป็นการพิมพ์แบบส่งผ่านด้วยความร้อน ซึ่งเกิดจากหมึกบน Ribbon ที่อยู่ในรูปของแข็ง ถูกความร้อนจากหัวพิมพ์ ทำให้อ่อนตัวและหลุดออกจากตัว ribbon แล้วจึงถูกส่งผ่าน (transfer) ไปแปะอยู่บนผิวบัตรพลาสติก ตัว ribbon จะมีลักษณะเป็นแถบสี เช่น Yellow (Y), Magenta (M), Cyan (C), Black (K) และ Overlay (O) แถบสีต่างๆ ของ ribbon จะถูกใช้ได้เพียงครั้งเดียวโดยผ่านหัวพิมพ์ความร้อน การประมวลผลเพื่อสร้างรูปภาพจะเกิดจากการปรับระดับความร้อน เช่น พื้นสีเข้ม ความร้อนจากหัวพิมพ์จะเพิ่มขึ้น พื้นสีอ่อน ความร้อนจากหัวพิมพ์ก็จะน้อยลง เป็นการทำแบบนี้เพื่อผสมสีแต่ละสีเข้าด้วยกันและระเหิดเข้าไปในเนื้อบัตรพลาสติกนั่นเอง

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการพิมพ์บัตรในจำนวนไม่มาก เรามีบริการงานพิมพ์บัตรแบบ thermal printing เป็นการพิมพ์บัตรพลาสติกด้วยเครื่องพิมพ์บัตรโดยจะพิมพ์ทีละใบ ซึ่งความคมชัดของ งานพิมพ์บัตรระบบ thermal นั้นอาจจะไม่คมชัดเท่ากับงานพิมพ์บัตรระบบ offset (งานพิมพ์ระบบ offset printing เป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ในความละเอียดการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และจำเป็นต้องพิมพ์ในจำนวนที่มาก)

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดงานพิมพ์บัตรระบบ thermal printing รายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02-136-9171-4 หรือ Line : @smartidentify

ตัวอย่างงานเปรียบเทียบสี Offset กับ Thermal

ตัวอย่างงานพิมพ์บัตร Thermal Printing
Visitors: 3,097