บัตร Smart Card ขาวเปล่า

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification

บัตร RFID (บัตรอาร์เอฟไอดี) หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หมายถึง บัตรที่มีหน่วยความจุภายในตัว (Memory Chip) ซึ่งในปัจจุบัน บัตร RFID (บัตรอาร์เอฟไอดี) หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่าง ๆ เนื่องจากสามารถช่วยให้งานสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับบัตร RFID (บัตรอาร์เอฟไอดี) ของเรานั้นจะมีความหนา 0.8 mm. ซึ่งเป็นความหนา Standard ตามมาตรฐาน ISO ที่มักจะเห็นได้โดยทั่วไปเช่น บัตร ATM บัตรพนักงานที่ใช้ภายในองค์กรเป็นต้น บัตร RFID แบ่งออกเป็น 3 คลื่นความถี่ด้วยกันคือ บัตร LF (125 Khz.), บัตร HF (13.56 Mhz.), บัตร UHF (920-925 Mhz) และ บัตร Dual คือ บัตร RFID ที่มี 2 คลื่นความถี่ในบัตรเดียวกันลูกค้าสามารถดูรายละเอียดบัตร RFID แต่ละคลื่นความถี่ได้ตามด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02-136-9171-4 หรือ Line : @smartidentify

Visitors: 3,097