รับพิมพ์บัตรเข้าออก

รับพิมพ์บัตร Access Control เพิ่อใช้สำหรับเข้า-ออก สถานที่
บัตร Access Control คือ บัตรที่ใช้สำหรับควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ เช่น บัตรจอดรถ, บัตรเข้า-ออกคอนโด หรือหมู่บ้าน เป็นต้น